Haal Jezelf terug Traject.

Heb je het gevoel dat er een deel van jezelf ontbreekt?
Blijf je steken in oude patronen?
Lukt het je maar niet om je leven in een meer voldoening gevende richting te krijgen?

Wil je hier verandering in aanbrengen? Ja?
 

Dan is het Haal Jezelf Terug Traject van Groeiplezier iets voor jou!

Het `Haal jezelf terug traject` van Groeiplezier is een intensief traject, waarin
gebruik gemaakt wordt van Tijdlijn Therapie, Soul Retrieval en Destiny Retrieval.


Tijdlijn therapie:
In het eerste gedeelte van dit traject gaan we jouw tijdlijn in kaart brengen. 

Hoe is jouw leven tot nu toe verlopen. Op welke momenten hebben zich
ingrijpende en traumatische gebeurtenissen voorgedaan? Bevinden die zich nog
in jouw blikveld, of heb je ze op een plek verborgen, onzichtbaar voor iedereen,
inclusief jezelf?
Samen maken we jouw tijdlijn en alle gebeurtenissen weer zichtbaar voor je.


Soul Retrieval:
In het tweede gedeelte van het traject, gaan we verder met de traumatische
gebeurtenissen zoals we die in kaart hebben gebracht tijdens het zichtbaar
maken van jouw tijdlijn.

Dit doen we middels Soul Retrieval. Dit is een oude sjamaanse methode.
Sjamanen gaan er vanuit dat een deel van de ziel vrij is om het lichaam te
verlaten. Dit gebeurt bijvoorbeeld als we dromen. Ook kan een zieledeel het
lichaam verlaten om zichzelf te beschermen tegen een mogelijk emotionele of
fysieke beschadiging. In het geval van trauma is het mogelijk dat een zieledeel
niet op eigen kracht naar het lichaam terug kan keren.
Een andere reden van het verlies van een zieledeel is, wanneer je het weggeeft,
bijvoorbeeld aan een geliefde, of aan een kind om het te beschermen. Dit lijkt
onschuldig en goed bedoeld, maar is af te raden, de ander heeft er immers niets
aan. Het deel is van jou, niet van een ander. Ook kan een zieledeel van jou
geleend worden door iemand die graag bij jou is of bang is jou kwijt te raken en
op deze manier altijd een stukje van jou bij zich heeft. 
We gaan op zoek naar de plaatsen waar je de zieledelen die je kwijt bent
geparkeerd hebt. Dit is een soort innerlijke reis, ondersteund door ritmische
trommelslagen of geratel.
Samen reizen we naar een viertal kamers, waar verschillende informatie op te
halen is.
We gaan naar de kamer van de oorspronkelijke verwonding, de kamer van
contracten, de kamer van potentie en de kamer van geschenken. Tevens nodigen
we een krachtdier uit ter ondersteuning van jouw proces.
Wanneer we alle informatie verzameld hebben, gaan we dit verwerken in de vorm
van een Sacred Play.  Jij gaat hierin de dialoog aan met alle in de kamers
gevonden delen. Via deze dialoog vindt verwerking van het trauma plaats en
keren de verloren delen weer bij jou terug, om zodoende weer een actief deel
van jou als mens uit te gaan maken. Zo gaan we door totdat we de stukjes van de
puzzel weer op zijn plaats hebben.

 

Destiny Retrieval:
Nadat we in het tweede gedeelte van het traject zieledelen opgespoord en terug
hebben gebracht, gaan we in het derde deel verder met de ¨nieuwe¨ jij. 

Oude patronen herhaalden zich steeds in andere vermommingen gedurende je leven
omdat je geïnformeerd werd door incomplete informatie. Nu we zoekgeraakte
zieledelen hebben teruggebracht naar jou, gaan we het proces omdraaien.
Wat voor persoon wil je over een tijdje zijn? Welke eigenschappen heb je dan?
Hoe ziet je leven er dan uit?
Doordat je zoekgeraakte delen van jezelf weer hebt teruggehaald, is de
realisatie van dit toekomstbeeld waarschijnlijker dan ervoor.
We gaan nu werken vanuit dat beeld. In plaats van je te laten informeren vanuit je 
oude situatie, met herhaling van zetten als meest waarschijnlijke resultaat, wordt je 
nu geïnformeerd vanuit het beeld en de energie van de toekomstige jij.
Op deze manier repareren we de weg naar je bestemming.Praktische info:
Het hele traject duurt ongeveer 7 uur en kan in drie sessies worden doorlopen.
Wanneer je het gehele traject doorloopt, ontvang je €5,- per uur korting.

Tijdlijntherapie, Soul Retrieval en Destiny Retrieval zijn ook als aparte delen,
dus buiten het traject te ondergaan.