Familieopstellingen.

 

Familieopstellingen (systemisch werk) is een krachtig hulpmiddel om de liefdesstroom
in vastgezette patronen en situaties weer op gang te brengen.
Zowel in (familie)relaties als werksituaties kan familieopstellingen inzicht en

verlichting brengen.
 

Opstellingen kunnen zowel met meerdere personen als individueel gebeuren.

In het geval van een groepsopstelling representeren de aanwezigen de familieleden of 
collega´s, die een rol spelen in het systeem waarvan jij deel uitmaakt.

Het onzichtbare krachtenveld wordt hierdoor zichtbaar gemaakt en in beweging gezet.
De herkenning van de situatie, zoals die zich voor jou afspeelt, kan al voldoende zijn om 
het helingsproces op gang te brengen.

 

Bij een individuele sessie, worden de voor jouw vraag relevante personen, gerepresenteerd
door plaatsankers. Dit zijn bijvoorbeeld stenen, of velletjes papier met daarop de namen van deze personen.
Uit ervaring is gebleken dat deze methode even sterk is als het werken met een groep.
De inzichten en heling zijn dezelfde.

 

Individuele sessies zijn altijd mogelijk.
Groepssessies zijn afhankelijk van het voor handen zijn van personen om een groep te vormen.